Trafik på Hults Gata

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Västra StationsvägenAskims Krokegårdsväg201760040840402730
2013500306305080502736
200960080
200560070
200170080
1997800100
1994800110
Askims Krokegårdsväg – Välteliden201730020720202630
201340040102040602328
200940050
200540050
200160090
199750060
1990400133203050