Trafik på Hovås Bronsåldersväg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Hovås Bäckastig – Hovåsvägen201352102030503038