Trafik på Hjalmar B. Lokalkörbana

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Hjalmar Brantingsgatan – Godemansgatan20151 800FC15081701820
20032 900FC320
19993 500FC370
19964 300FC510
19953 600FC320
19853 900FC
19834 400FC475