Trafik på Herman Jonssonsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Backegårdsgatan – Kyndelsmässogatan20185310202023