Trafik på Hamneviksvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
TorslandavägenHjärtholmsvägen20104 4001 19027430120550506172
20002 2009704414080220506679