Trafik på Hagkroksvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Askims KrokegårdsvägMarholmsvägen20171 20060580602729
20131 2005048050130502635
20091 400160
20051 500180
20011 100130
Marholmsvägen – -200130030