Trafik på Hagelvädersgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
BlidvädersgatanÅskvädersgatan199440013032202040503847