Trafik på Hällskriftsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Karl Staaffsgatan – Scholandersgatan2008400102202040303139
20056002034060100303240
1984500