Trafik på Götabergsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
VasagatanKristinelundsgatan20181 500705100402932
20141 600906100403139
20101 50060410040140503038
20061 800160
20021 90070411040150503242
19982 600260
19942 900280
KristinelundsgatanEngelbrektsgatan20182 40017040
20172 50017040
20162 60018040
20152 60018050
20142 70019050
20132 60018040220
20122 60020030230
20102 700100420040240502938
20063 100280
20023 300320
20012 900250
19984 200390
19944 300400
19923 400100324070310503343
19835 000
EngelbrektsgatanGeijersgatan20191 5007060
20181 6007060
20171 8009060
20162 50016070
20152 50014080
20142 60014090
20132 40013070200
20122 50014080220