Trafik på Falutorget

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Mårten KrakowgatanGullbergs Strandgata201612 4001 650137904603234
20128 300790
20088 000820
20048 400830
20007 400690
19967 000760
19905 700590
19896 00090015650
19864 600460
19845 300
19834 500