Trafik på Esperantoplatsen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
SurbrunnsgatanRosenlundsgatan199810 300870
19949 800800
199310 900840
19899 800