Trafik på Drottninggatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Östra HamngatanÖstra Larmgatan20111 000FC110
19891 100FC120
Östra LarmgatanStora Nygatan20071 100FC120
19982 100FC180
19891 300FC150
19854 100FC325
Östra Hamngatan – Korsgatan2009100MC10
1998700MC70
1993700MC60
1992600MC60
1989600MC60
Korsgatan – Västra Hamngatan2009100MC10