Trafik på Doktor Westrings Gata

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Doktor Allards Gata – Vändplats1992158102030501931