Trafik på Doktor Wengbergs Gata

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Syster Emmas Gata – Vändplats200930050