Trafik på Doktor Saléns Gata

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Guldhedsgatan – Doktor Bondesons Gata1996800253404080503236