Trafik på Daltorpsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Kopparormsgatan – Lillkullegatan199730072202040502234
199040031202040
SkillnadsgatanAnders Zornsgatan1996101020502736