Trafik på Colliandersgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Munkebäcksgatan – Lilla Munkebäcksgatan20112 2001407701101802634