Trafik på Carl Grimbergsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
FöreningsgatanBrunnsgatan1990100MC20
1983500