Trafik på Bulyckevägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Torslandavägen – -20004 8001 45030440320760503848
19893 700430