Trafik på Blackevägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Tubogatan – Fögderigatan202060030430502831
201560020330503033
2003600203304070503440
1999700100
199560070
1990700101305080
1984700