Trafik på Birkagatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
KärralundsgatanWelandergatan1992300103301040502941
WelandergatanDelsjövägen1991400256203050502737