Trafik på Billdals Lövskogsväg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Lövskogsåsen – Billdals Almväg199240051203050504757