Trafik på Bergums Prästgårdsväg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Lerumsvägen – Grönkullavägen19861 200140