Trafik på Barlastgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Första LånggatanOskarsgatan2010200FC30
20052 200FC210
20022 100FC290
19982 900FC360
19972 600FC340
19942 800FC310
19852 300FC300
OskarsgatanAndréegatan20052 100FC200
20021 700FC180502634
19982 000FC220
19971 800FC230
19942 000FC210
19852 000FC275
19832 300FC
19792 400FC
19751 600FC