Trafik på Askims Svedjeväg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Askims KyrkvägVärslevägen2013300523020502228
200940070
200150070
199740050
1984600