Trafik på Askims Sörgårdsväg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Västra Stationsvägen – Välteliden20171 10040350702527
201390025340601002530
20091 200150
20051 000130
20011 200130
19971 00090
19941 100120
1991700152404080504049