Trafik på Askims Krokegårdsväg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Hults GataHagkroksvägen2013521020302938
200920040
200520020
200130040
199730050