Trafik på Askims Fornborgsväg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
SollidenAskims Svedjeväg2013202040302429
200930040
200530040
200130030
199730040
199630030