Trafik på Arkitektgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Södra LarmgatanLäroverksgatan19941 500FC210
19931 300FC120