Trafik på Anders Personsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Rantorget – Willinsbron199813 1006705501 220
198715 3008706301 500
198314 500
197916 000
197517 000
WillinsbronVestagatan20035 500480
19984 500410
19932 400230
Willinsbron – Källhusgatan20154 000400101901302730