Trafik på Almqvists Bro

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Norra Ågatan – Vestagatan20151 8001609100901617
19961 70011070180
19881 300MC220