Trafik på Övre Olskroksgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
PrästgatanFalkgatan19922 400280
19913 300340
19902 200250
FalkgatanSparvgatan1992400MC50