Trafik på Övre Hallegatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
VirvelvindsgatanRambergsvägen1995600102304070301932
1992700101303060502534