Trafik på Östra Magårdsvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Norgevägen – -20156 200FC680114405558
20116 100FC480
20077 000FC570
20036 500FC570
20026 100FC550
20014 800FC440