Trafik på Östra Breviksvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Nordfjällsvägen – -20171 00050550703436
1995400102203050303846