Trafik på Örnfelts Väg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Örlogsvägen – Stallegårdsvägen199810020
198810010