Trafik på Önnereds Bryggväg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Önnereds Hamnväg – Snäckeskärsgatan2013400256202040503239
200940040
200540060
200140080
1997400133202040503746