Trafik på Ängåsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
JärnbrottsgatanTolvskillingsgatan201540020430202226
199660081403070502836
199110020